Sommer på Endelave

Musik på øen

Om os

Vi fortæller bedst om os, ved at skrive et lille udsnit af vores vedtægter:
  • 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Sommer på Endelave og dens hjemsted er Endelave i Horsens Kommune.

  • 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er ved dens virke, at styrke og nære lokalsamfundets kulturelle værdier, med hovedvægt lagt på musik. Det er således formålet, at varetage og støtte arrangementer hvor musik indgår og virke for at øge lokalsamfundets borgeres, ikke mindst ungdommens, muligheder for at opleve musik af en professionel standard. Det er ligeledes et delmål, at afholde en række musikarrangementer på Endelave, specielt i sommersæsonen.

  • 3. Medlemmer:

Medlem kan enhver blive, som ønsker at støtte og fremme foreningens formål, ved at kunne og ville yde en indsats som frivillig hjælper ved disse arrangementer. Foreningens bestyrelse vurderer optagelsen af nye medlemmer.